Calories in Il Giardino, Ricotta Salata Cheese, Sheep’s Milk Cheese Il Giardino