Calories in Fresh & Easy, Tomato Paste Fresh & Easy